• GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
 • ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
  ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 • ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
 • THƯ VIỆN TRẺ SÁNG TẠO
  THƯ VIỆN TRẺ SÁNG TẠO
25/06/2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ecoreal chú trọng quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, thông qua hình thức đào tạo nội bộ và sử dụng các chương trình đào tạo từ bên ngoài. Các chương trình đào tạo như: đào tạo kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh giao tiếp, dịch vụ khách hàng, nghiệp vụ văn thư, chính sách bảo hiểm, thuế, quản lý bất động sản, các khóa học ngắn ngày để bổ sung kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cho các phòng ban chuyên môn... 

 

Đào tạo tân binh: 100% nhân viên mới khi vào công ty được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và ứng xử tại Ecoreal.

 

 

Đào tạo công nghệ: Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đào tạo phương pháp marketing sản phẩm, các công cụ quảng cáo tìm kiếm khách hàng để nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo.

 

 

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn Định kỳ hàng năm, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.