• GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
 • ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
  ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 • ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
 • THƯ VIỆN TRẺ SÁNG TẠO
  THƯ VIỆN TRẺ SÁNG TẠO
 • M4 - Mẫu biệt thự Suite 1 tầng 4 phòng ngủ
  M4 - Mẫu biệt thự Suite 1 tầng 4 phòng ngủ
  - Số lượng 02 căn - Diện tích sàn xây dựng dự kiến: 400 m2
 • M1 - Mẫu biệt thự 2 tầng 4 phòng ngủ
  M1 - Mẫu biệt thự 2 tầng 4 phòng ngủ
  - Số lượng: 115 căn - Diện tích sàn xây dựng dự kiến: 330 m2
 • M2 - Mẫu biệt thự 1 tầng 2 phòng ngủ
  M2 - Mẫu biệt thự 1 tầng 2 phòng ngủ
  - Số lượng: 50 căn - Diện tích sàn xây dựng dự kiến: 220 m2
 • M3 - Mẫu biệt thự 1 tầng 3 phòng ngủ
  M3 - Mẫu biệt thự 1 tầng 3 phòng ngủ
  - Số lượng: 172 căn - Diện tích sàn xây dựng dự kiến: 270 m2